Generalforsamling 5. mars 2020

Generalforsamling avholdes 5. mars kl. 19:00.
I den sammenheng minner vi om at saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. februar.

Fullstendig innkalling med saksliste kommer her og i postkassene innen 20. februar.

Bytte av dekodere tirsdag 29. oktober

Tirsdag 29. oktober mellom kl. 17 og 21 blir det bytte av dekodere og installasjon av trådløs ruter. Det kommer da en håndfull teknikere fra Telenor som skal gå rundt på dørene for å rekke over alle 48 hus mellom kl. 17 og 21.
Håper alle kan ha en voksen hjemme da, slik at de får byttet alle dekoderne.
Den gamle T-We Mini-boksen skal de ta med seg, så hvis du har stuet den vekk fordi du har kjøpt deg en annen dekoder, så sørg for å finn den frem igjen innen de kommer.

Høstdugnad 2019

Årets høstdugnad avholdes torsdag 24. oktober, kl. 17.30 – 19.30.

Oppgaver:

 • Skrape rent for ugress langs fortauskanter, og koste løv og ugress fra veiene.
  Løv og ugress puttes i plastsekker. Ikke fyll sekkene for tunge, det må kunne gå greit å forflytte sekkene. Sekkene settes i bosshuset.
 • Beskjære busker og trær som stikker ut over fortau og vei.
  Grener og kvister kan bringes bort til bosshuset for kverning.
 • Plukke overflateboss fra gater, fortau, lekeplasser og felles bed.
  Overflateboss samles for seg selv i egne sekker, og skal IKKE blandes i samme sekker som ugress og løv! Disse sekkene settes også i bosshuset.
 • Fullføre legging av duk og bark i fellesbed v/nr. 140
 • Fortsette legging av matter på lekeplassen v/nr. 144
 • Ev. annet i fellesarealet som vi ser bør gjøres.
  F.eks. fikse huller i asfalt.

Ta gjerne med kost, trillebår, spade og annet redskap, men husk å merke dette med husnummer slik at ev. gjenglemt utstyr lettere finner veien hjem 🙂

Busker som står inne i hagene, og som henger ut over fortau og vei, henstiller vi til huseier selv å beskjære. Gjør dette gjerne før dugnaden.

(På høstdugnaden serverer vi dessverre ikke pølser og sånt som vi pleier på vårens dugnad.)

VEL MØTT TIL HØSTDUGNAD!

Hilsen styret.

Fornyet avtale med Telenor

Det informeres herved om at styret har fornyet kontrakten med Telenor om leveranse av bredbånd (Komplett 75) og T-We (TV-kanaler og strømmetjenester). Det er 5 år siden sist vi fornyet avtalen, og vi fikk da dekoderne «T-We Mini» som vi nå har. Men T-We-tjenesten er i stadig utvikling, og fra kommende årsskifte vil T-We Mini-boksene ikke lenger være støttet av T-We fra Telenor. Derfor må disse dekoderne nå skiftes ut.

Med den nye avtalen vil alle husstander få ny dekoder «T-We Boks II» samt en ny WiFi ruter (trådløs ruter) av meget god kvalitet og pent design (av Snøhetta). Dette betyr at en montør kommer hjem til deg og bytter ut din gamle dekoder (T-We Mini) med den nye dekoderen, samt installerer WiFi ruteren. I utgangspunktet skal det skje innen årsskiftet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet når denne utskiftingen starter. De som selv har kjøpt den store T-We-boksen (med opptaksmulighet) kan fortsette å bruke denne om de vil, for den skal fungere også etter årsskiftet. Men det kan nevnes at den nye T-We-boks II er litt mindre og har større lagringskapasitet enn den gamle store boksen. Bredbåndet blir som i dag, KOMPLETT 75 med 75 Mbps nedlastingshastighet og 10 Mbps opplastingshastighet. Den enkelte kan, som før, oppgradere til høyere hastighet.

Kort oppsummert betyr den nye avtalen at vi får en oppgradert «T-We Boks II» som håndterer fremtidens T-We-portalen, samt at alle får en ny trådløs ruter levert av Telenor. Prismessig blir det liten forskjell i forhold til dagens avtale. Se skriv som er lagt i postkassene.

Pass på at du bruker ditt eget bosspann!

Fra 2016 betaler den enkelte huseier for mengde restavfall som tømmes (antall tømminger). Grunnavgiften til BIR dekker 1 tømming per kalendermåned, og tømminger ut over dette blir fakturert huseier fra kommunen. Hver beholder er merket med adresse, og antall tømminger blir registrert. Så nå er det ekstra viktig å sjekke nøye at man henter sitt eget bosspann, og ikke uheldigvis tar med seg naboen sitt. Og man må IKKE kaste boss i en annen sitt bosspann, for da må en nabo betale for ditt boss. Slikt blir det ikke godt naboskap av.
Så pass på at du KUN bruker ditt eget bosspann for bosset ditt!