Forfatterarkiv: Arve van der Meeren

Om Arve van der Meeren

Bor i nr. 166

Generalforsamling

Årets generalforsamling er utsatt til etter påske. Datoen er torsdag 15. april kl. 19:00.
Det blir enten digital generalforsamling, eller avholdelse utendørs i området vårt. Dette vil vi komme tilbake til. Skriftlig innkalling med saksliste ble levert i postkassene den 24.3.2021, og kan også leser her.

Vårdugnad 2020

Årets vårdugnad blir i år avholdt ved at dugnadsarbeidet utføres når det passer den enkelte. Vi har laget en liste der alle kan plukke oppgaver og tilbakemelde til dugnadskoordinator.

Klikk her får å åpne infoskrivet med arbeidslisten.

På denne måten kan arbeidet utføres uten at vi samler alt for mange mennesker på samme plass.
Husk å holde avstand på minst 2 meter hvis naboen velger å jobbe dugnad på samme dag. 🙂

Pass på at du bruker ditt eget bosspann!

Fra 2016 betaler den enkelte huseier for mengde restavfall som tømmes (antall tømminger). Grunnavgiften til BIR dekker 1 tømming per kalendermåned, og tømminger ut over dette blir fakturert huseier fra kommunen. Hver beholder er merket med adresse, og antall tømminger blir registrert. Så nå er det ekstra viktig å sjekke nøye at man henter sitt eget bosspann, og ikke uheldigvis tar med seg naboen sitt. Og man må IKKE kaste boss i en annen sitt bosspann, for da må en nabo betale for ditt boss. Slikt blir det ikke godt naboskap av.
Så pass på at du KUN bruker ditt eget bosspann for bosset ditt!