Generalforsamling 5. mars 2020

Generalforsamling avholdes 5. mars kl. 19:00.
I den sammenheng minner vi om at saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. februar.

Fullstendig innkalling med saksliste kommer her og i postkassene innen 20. februar.