Vårdugnad 2020

Årets vårdugnad blir i år avholdt ved at dugnadsarbeidet utføres når det passer den enkelte. Vi har laget en liste der alle kan plukke oppgaver og tilbakemelde til dugnadskoordinator.

Klikk her får å åpne infoskrivet med arbeidslisten.

På denne måten kan arbeidet utføres uten at vi samler alt for mange mennesker på samme plass.
Husk å holde avstand på minst 2 meter hvis naboen velger å jobbe dugnad på samme dag. 🙂