Generalforsamling

Årets generalforsamling er utsatt til etter påske. Datoen er torsdag 15. april kl. 19:00.
Det blir enten digital generalforsamling, eller avholdelse utendørs i området vårt. Dette vil vi komme tilbake til. Skriftlig innkalling med saksliste ble levert i postkassene den 24.3.2021, og kan også leser her.