Pass på at du bruker ditt eget bosspann!

Fra 2016 betaler den enkelte huseier for mengde restavfall som tømmes (antall tømminger). Grunnavgiften til BIR dekker 1 tømming per kalendermåned, og tømminger ut over dette blir fakturert huseier fra kommunen. Hver beholder er merket med adresse, og antall tømminger blir registrert. Så nå er det ekstra viktig å sjekke nøye at man henter sitt eget bosspann, og ikke uheldigvis tar med seg naboen sitt. Og man må IKKE kaste boss i en annen sitt bosspann, for da må en nabo betale for ditt boss. Slikt blir det ikke godt naboskap av.
Så pass på at du KUN bruker ditt eget bosspann for bosset ditt!