Styret og tillitsvalgte

Styret for 2020:

  • Styremedlem/styreleder: Cato Skulstad (142), tlf. 976 47 246
  • Styremedlem/kasserer: Arve van der Meeren (166), tlf. 911 43 581
  • Styremedlem: Øystein Gundersen (160)
  • Styremedlem: Geir Harald Hamre (120)
  • Vara/sekretær: Nils Gundersen (130)
  • Vara: Knut Arnesen (202)

Cato, Øystein og Knut er valgt for perioden 2019 og 2020.
Arve, Nils og Geir er valgt for perioden 2020 og 2021.

Revisorer for 2020:

  • Svein Erik Moi (186)
  • Grethe Nesse (148)

Valgkomité 2020:

  • Nils Gundersen (130)
  • Lise Tvedt (190)

Tall i parentes er husnumre! Valgt ble holdt på generalforsamlingen den 5.3.2020.

Alle tillitsvalgte sitter til nytt valg er gjennomført på generalforsamlingen (årsmøtet) i mars påfølgende år. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, dog slik at halve styret fornyes hvert år. Styret konstituerer seg selv etter generalforsamlingen.
Revisorer og valgkomite velges for 1 år.

Klikk HER for post- og e-postadresse