Om Fæsteråsen Huseierlag

Fæsteråsen Huseierlag ble stiftet på allmøte i oktober 1987 som «AL Fæsteråsen Huseierlag». Siden et andelslag ikke samsvarte med vår organisasjonsform, ble organisasjonsformen endret ved en ny stiftelse på generalforsamling den 27.3.2008, slik at vi nå er organisert som en idell forening.

Fæsteråsen Huseierlag ligger vest i Bergen kommune, og består av 48 medlemmer. Alle huseiere fra Fæsteråsen 116 til 210 (partallsnumre) er medlem. Medlemskapet er pliktig. Våre vedtekter finner du her.

Huseierlaget har til oppgave å drifte/vedlikeholde vårt fellesareal (veier, brøyting, felles bed, bosshus, pumpehus, ballbane, kabelanlegg mm.). Vi har en kollektiv avtale med Canal Digital om leveranse av digital kabel-TV og internett til alle 48 hus. Denne avtalen heter KOMPLETT, og gir oss ganske gunstig pris på både TV og internett. Les mer om denne avtalen her.

GJESTEPARKERING:

Vi har to parkeringsplasser for gjester. Den ene er like etter innkjøring til nr. 116-138 (rett nedenfor bosshuset). Den andre – og største – er til høyre når man kommer opp på toppen av bakken.
Vi gjør oppmerksom på at plassen utenfor inngangen til bosshuset er PRIVAT PARKERING.

AVFALLSHÅNDTERING:

Bosshuset

Bosshuset er det lille røde og hvite bygget med skyvedør på toppen av bakken. Bosshuset er ikke låst. Hvert hus har 2 egne beholdere for boss. Disse bringes bort til bosshuset til tømmedagene, og hentes tilbake til eget hus etter tømming.

RESTAVFALL legges i beholder med GRØNT lokk. Denne tømmes hver tirsdag dersom beholderen er satt bort i bosshuset. (Kommunale avgifter basisavgift dekker én tømming per kalendermåned. Ekstra tømminger faktureres fra Bergen kommune til huseier, på neste regning for kommunale avgifter.)

PAPIR/PAPP legges i beholder med BLÅTT lokk. Denne tømmes hver 4. uke på onsdager. Se bir.no for tømmedager (vi har tømming i RØD uke). Liste henger også i bosshuset.

PLAST legges i egne blanke plastsekker fra BIR beregnet for plastavfall. Sekken settes bort i bosshuset sammen med beholderen for papir/papp. Rull med plastsekker for ett års forbruk får du gratis på dagligvarebutikker, eller hos BIR.

GLASS OG METALL kan leveres på returpunkter ved butikkene (Kiwi Olsvik eller Rema 1000 Kjøkkelvik).

For mer info om avfallshåndtering, kontakt BIR på 815 33 030, eller på internett www.bir.no.