Om Fæsteråsen Huseierlag

Fæsteråsen Huseierlag ble stiftet på allmøte i oktober 1987 som «AL Fæsteråsen Huseierlag». Siden et andelslag ikke samsvarte med vår organisasjonsform, ble organisasjonsformen endret ved en ny stiftelse på generalforsamling den 27.3.2008, slik at vi nå er organisert som en idell forening.

Fæsteråsen Huseierlag ligger vest i Bergen kommune og består av 48 medlemmer (bolighus). Alle bolighus fra Fæsteråsen 116 til 210 (partallsnumre) er medlem, og medlemskapet er pliktig for huseierne. Våre vedtekter finner du her.

Huseierlaget har til oppgave å drifte/vedlikeholde vårt fellesareal (veier, brøyting, felles bed, bosshus, pumpehus, ballbane, kabelanlegg mm.). Vi har en kollektiv avtale med Canal Digital om leveranse av digital kabel-TV og internett til alle 48 hus. Denne avtalen heter KOMPLETT, og gir oss ganske gunstig pris på både TV og internett. Les mer om denne avtalen her.

GJESTEPARKERING:

Vi har to parkeringsplasser for gjester. Den ene er like etter innkjøring til nr. 116-138 (rett nedenfor bosshuset). Den andre – og største – er til høyre når man kommer opp på toppen av bakken.
Vi gjør oppmerksom på at plassen utenfor inngangen til bosshuset er PRIVAT PARKERING.

AVFALLSHÅNDTERING:

Bosshuset – den gang det var rødmalt

Bosshuset er det lille grå og hvite bygget med skyvedør på toppen av bakken. Bosshuset er ikke låst. Hvert hus har 2 egne beholdere for boss i tillegg til egne plastsekker for emballasjeplast. Disse kan bringes bort til bosshuset til tømmedagene, og beholderne hentes tilbake til eget hus etter tømming.

RESTAVFALL legges i beholder med GRØNT lokk. Restavfall tømmes fredager dersom beholderen er satt bort i bosshuset. Tømmerutene starter kl. 6:00, så sett bort beholderen senest torsdag kveld dersom du vil ha beholderen tømt. (Kommunale avgifter basisavgift dekker én tømming per kalendermåned. Ekstra tømminger faktureres fra Bergen kommune til huseier, på neste regning for kommunale avgifter.)

PAPIR og PAPP legges i beholder med BLÅTT lokk. Denne tømmes hver 4. uke på onsdager. Se bir.no for tømmedager (vi har tømming i RØD uke). Liste henger også i inngangspartiet på bosshuset.

PLAST legges i egne blanke plastsekker fra BIR beregnet for plastavfall. Sekken settes bort i bosshuset sammen med beholderen for papir/papp. Rull med tomme plastsekker får du gratis på dagligvarebutikker, eller hos BIR. Det er kun ren emballasje-plast (uten matrester) som kan resirkuleres i disse sekkene.
Vennligst merk at isopor IKKE skal resirkuleres som plast, det er restavfall. 

GLASS OG METALL kan leveres på returpunkter ved butikkene (Kiwi Olsvik eller Rema 1000 Kjøkkelvik).

For mer info om avfallshåndtering, kontakt BIR på 815 33 030, eller på internett www.bir.no.

VELFORBUND:

Fæsteråsen Huseierlag er medlem av VELLENES FELLESORGANISASJON, og har vært medlem der siden 1.7.2015.