Felleskostnader

KONTINGENT TIL HUSEIERLAGET:

Kontingenten til Fæsteråsen Huseierlag faktureres forskuddsvis per halvår (forfall 31.1 og 25.6), og består av følgende tre komponenter:

  1. Fellesutgifter til drift/vedlikehold av fellesarealet: Varierer vanligvis mellom kr. 1000 og 1600 per halvår. Årlig beløp fastsettes på generalforsamlingen i mars hvert år.
  2. TV (Kabelnett inkl. TV grunnpakke og tjenesten T-We fra Telenor) for 6 mnd.
  3. Bredbånd 50 for 6 mnd.

Beløpet for fellesutgifter brukes til: Brøyting; vedlikehold av veier; lekeplasser og ballbane; drift og vedlikehold av pumpehus og bosshus; gatelys langs stien forbi ballbanen; tømming av sandfangkummer; stell og beplantning i felles bed.

På fakturaen fra huseierlaget er der spesifisert hvor mye som gjelder hhv fellesutgifter, kabelnett (inkl. TV grunnpakke og T-We) og bredbånd. Det er mulig å få egen faktura på bredbånd, noe som kan være aktuelt for dem som får dekket bredbånd av arbeidsgiver. Ta kontakt med styrets kasserer dersom det er aktuelt.

Kontingenten for 2. halvår 2019 er kr. 4707.