Felleskostnader

KONTINGENT TIL HUSEIERLAGET:

Kontingenten til Fæsteråsen Huseierlag faktureres forskuddsvis per halvår (forfall 31.1 og 25.6), og består av følgende tre komponenter:

  1. Fellesutgifter til drift/vedlikehold av fellesarealet: Årlig beløp fastsettes på generalforsamlingen i mars hvert år. (I 2020 var kontingenten på kr. 3200 for hele året, delt over to halvårlige innbetalinger.)
  2. TV-portal for 6 mnd. (Kabelnett, TV grunnpakke med masse valgfritt innhold, og tjenesten T-We fra Telenor.)
  3. Bredbånd 75 for 6 mnd. (inkludert leie av trådløs router fra Telenor).

Fellesutgifter brukes til: Brøyting; vedlikehold av veier; lekeplasser og ballbane; drift og vedlikehold av pumpehus og bosshus; gatelys langs stien forbi ballbanen; tømming av sandfangkummer; stell og beplantning i felles bed.

På fakturaen fra huseierlaget er der spesifisert hvor mye som gjelder hhv. fellesutgifter, kabelnett (inkl. TV grunnpakke og T-We) og bredbånd. Det er mulig å få egen faktura på bredbånd, noe som kan være aktuelt for dem som får dekket bredbånd av arbeidsgiver. Ta kontakt med styrets kasserer dersom det er aktuelt.

Kontingenten for 2. halvår 2020 var kr. 5018 inkl. bredbånd og TV-portal.